Vydání CD pro občana staršího 15 let za ztracený nebo odcizený

Kdo žádá?

žádá občan starší 15 let

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, oddělení správních činností – cestovní doklady, přízemí
Telefon: 474 637 163, 161, 165

Sjednat schůzku

Virtuální prohlídka

Budova Zborovská
Vstupní hala magistrát

Co s sebou potřebuji?

  • občanský průkaz,
  • do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis zákonného zástupce lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost,
  • žádost se nepodává na úředním tiskopisu (úředník vytiskne žádost se všemi potřebnými údaji a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost),
  • nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje úředník,
  • oznámení o ztrátě nebo odcizení se sepíše přímo na přepážce.

Kolik za to zaplatím?

Správní poplatek 600 Kč.