Vydání duplikátů dokladů - rodný, oddací, úmrtní list

vyřizuje matrika v místě, kde nastala matriční událost (kde se občan narodil, uzavřel manželství či zemřel).

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, oddělení správních činností – matrika, přízemí
Telefon: 474 637 117 až 120

Virtuální prohlídka

Budova Zborovská
Matrika - chodba druhá část

Co s sebou potřebuji?

  • občanský průkaz, nebo občanský průkaz zákonného zástupce, nebo cestovní pas,
  • matriční doklad lze vydat fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům (za člena rodiny se považuje manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci),
  • je-li žádost o vydání matričního dokladu podána prostřednictvím zmocněnce, musí být podpis na plné moci úředně ověřen.

Kolik za to zaplatím?

Správní poplatek 100 Kč.