Vydání OP do 24 hodin

Kdo žádá?

Občan starší 15 let

Žádost se nepodává na úředním tiskopisu, úředník na přepážce vytiskne žádost se všemi údaji a občan potvrdí správnost a úplnost těchto údajů svým podpisem.

Fotografie se nepřikládá. 

 

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, oddělení správních činností – občanské průkazy, přízemí
Telefon: 474 637 115, 116, 159, 169

Co s sebou potřebuji?

  • dosavadní občanský průkaz,
  • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně trvalého pobytu, diplom, .....),
  • v případě neplatnosti občanského průkazu při podání žádosti jím nelze prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list příp. další doklady,
  • v případě ztráty či odcizení občanského průkazu jiný doklad k prokázání totožnosti (rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz),
  • potvrzení o občanském průkazu, pokud bylo občanovi vydáno,
  • fotografie se nepřikládá, žádost se nevyplňuje, vše pořídí úředník na přepážce.

Kolik za to zaplatím?

Správní poplatek:

a) občanům starším 15 let
-při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 1000,- Kč
-při podání na Magistrátu města Chomutova (ORP) 500,- Kč
a převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána na Magistrátu města Chomutova 500,- Kč

b) občanům mladším 15 let
-při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 500,- Kč
-při podání na Magistrátu města Chomutova (ORP) 250,- Kč
a převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána na Magistrátu města Chomutova (ORP) 250,- Kč