Vydání občanského průkazu při skončení platnosti nebo změně údajů

Kdo žádá?

občan požadující změnu

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, oddělení správních činností – občanské průkazy, přízemí
Telefon: 474 637 115, 116, 159, 169

Sjednat schůzku

Virtuální prohlídka

Budova Zborovská
Vstupní hala magistrát

Co s sebou potřebuji?

  • dosavadní občanský průkaz,
  • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj 
  • pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady,
  • žádost se nepodává na úředním tiskopisu (úředník vytiskne žádost se všemi potřebnými údaji a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost),
  • nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje úředník.

Kolik za to zaplatím?

  • Bez správního poplatku.
  • Vydání nového OP v době delší než půl roku před uplynutím platnosti z osobních důvodů - správní poplatek 200,-Kč.