Vydání OP za ztracený, odcizený, poškozený, zničený nebo po zrušení o místu trvalého pobytu s platností na 1 měsíc bez strojově čitelných údajů

Kdo žádá?

  • žádá občan starší 15 let
  • žádost se podává na úředním tiskopisu (vyplní občan na úřadě)

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, oddělení správních činností – občanské průkazy, přízemí
Telefon: 474 637 115, 116, 159, 169

Sjednat schůzku

Virtuální prohlídka

Budova Zborovská
Vstupní hala magistrát

Co s sebou potřebuji?

  • občanský průkaz (při poškození nebo zrušení údaje o místu trvalého pobytu ) 
  • doklad k prokázání totožnosti (např. rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz),
  • potvrzení o občanském průkazu, pokud bylo občanovi vydáno,
  • žádost se vyplní na úřadě (žádost se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji),
  • 2 fotografie.

Kolik za to zaplatím?

Správní poplatek 100 Kč.