Vydání prvního cestovního dokladu (CD) pro občana mladšího 15 let

Kdo žádá?

zákonný zástupce (rodič)

Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, oddělení správních činností – cestovní doklady, přízemí
Telefon: 474 637 163, 161, 165

Sjednat schůzku

Virtuální prohlídka

Budova Zborovská
Vstupní hala magistrát

Co s sebou potřebuji?

  • rodný list dítěte
  • dítě s sebou,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • žádost se nepodává na úředním tiskopisu. Úředník vytiskne žádost se všemi potřebnými údaji a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.
  • nepřikládá se fotografie. Fotografii pořizuje úředník.
  • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti - rozhodnutí soudu (v případě, že se jedná o pěstouna, osobu, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let).

Kolik za to zaplatím?

Správní poplatek 100 Kč.