Vyhlášky města

OZV 04/2001 - o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Chomutov a Jirkov ve znění změn a doplňků 
ÚZEMNÍ PLÁN sídelního útvaru Chomutov-Jirkov (ÚP) schválen usn. ZM CV č. 078/96 z 26.6.1996 - změny ÚP schváleny zastupilsvem města: 1. Chomutov - usn. ZM 018/00 z 23.2.2000; 2. Chomutov - usn. ZM 068/01 z 25.4.2001; 3. Jirkov - 1. dodatkem k OZV (viz odkaz); 4. Chomutov - 2. dodatkem k OZV (viz odkaz); 5. Chomutov - opatřením obecné povahy (OOP) 1/2007 (viz odkaz); 6. Jirkov - OZV 9/2006 (viz odkaz) 7. Chomutov - 3. dodatkem k OZV (viz odkaz); 8. Jirkov - OZV 10/2006 (viz odkaz); 9. Chomutov - OOP 1/2009 (viz odkaz);
OZV 9/2003, kterou se nově upravuje zřízení městské policie 28.4.2011, Vložil(a): Mgr. Anna Brzobohatá
OZV 04/2006 - návštěvní řád Pokrušnohorského zooparku 17.1.2007, Vložil(a): Magistrát města Chomutova
OZV 12/2010 - o místním poplatku ze psů 4.1.2011, Vložil(a): Mgr. Anna Brzobohatá
OZV 14/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 13.1.2012, Vložil(a): Mgr. Slavomíra Potůčková
OZV č. 1/2017 o omezení provozování některých hazardních her (PDF 420 kB), Vložil(a): Urbánková Kateřina
OZV č.3/2017 o regulaci hlučných činností a o výjimečném zkrácení doby nočního klidu (PDF 1,5 MB), 21.6.2017, Vložil(a): Urbánková Kateřina
Příloha č. 2-žádost o výjimky-OZV č.3/2017 o regulaci hlučných činností (DOC 42,5 kB), 21.6.2017, Vložil(a): Urbánková Kateřina