Vyhlášky města o místních poplatcích a o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

Vyhlášky města spravované odborem ekonomiky

Přehled obecně závazných vyhlášek města Chomutova o místních poplatcích:

  1. Obecně závazná vyhláška města Chomutova č. 3/2019, o místním poplatku ze psů 
  2. Obecně závazná vyhláška města Chomutova č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  3. Obecně závazná vyhláška města Chomutova č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  4. Obecně závazná vyhláška města Chomutova č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu

 

Obecně závazná vyhláška města Chomutova o regulaci provozu sázkových her a loterií:

     1. OZV č. 5/2020 o omezení provozování některých hazardních her

     2. OZV č.3/2017 o regulaci hlučných činností a o výjimečném zkrácení doby nočního klidu