Vyhlášky města o místních poplatcích a o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

Vyhlášky města spravované odborem ekonomiky

Přehled obecně závazných vyhlášek města Chomutova o místních poplatcích:

  1. Obecně závazná vyhláška města Chomutova č. 12/2010, o místním poplatku ze psů - novelizována Obecně závaznou vyhláškou č. 7/2011, o změně obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů, která zavedla trvalé osvobození psů převzatých z městského útulku zřizovaného městem Chomutov
  2. Obecně závazná vyhláška města Chomutova č. 13/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity
  3. Obecně závazná vyhláška města Chomutova č. 14/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  - novelizována Obecně závaznou vyhlášjkou č. 10/2011 o změně obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. kterou se změnily podmínky pro provádění rekonstrukce a zateplení fasád (rozšířeno osvobození)
  4. Obecně závazná vyhláška města Chomutova č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Obecně závazná vyhláška města Chomutova o regulaci provozu sázkových her a loterií:

     1. OZV č. 1/2017 o omezení provozování některých hazardních her

     2. OZV č.3/2017 o regulaci hlučných činností a o výjimečném zkrácení doby nočního klidu