Výsluní

Zastupitelstvo obce Výsluní schválilo Územní plán obce Výsluní dne 22.12.2006. Územní plán obce Výsluní je k nahlédnutí na městském úřadu Výsluní, na Magistrátu města Chomutova, odboru rozvoje, investic a majetku města,  na Odboru živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.