Významná jubilea držitelů Ceny Jiřího Popela z Lobkovic