Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace - uzavírka

Silniční správní úřad – zvláštní užívání komunikace – na silnicích II. a III. třídy nebo místních komunikacích příp. povolení částečné či úplné uzavírky komunikace

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, odbor dopravních a správních činností, 3. patro
Telefon: 474 637 267 (místní komunikace), 474 637 268 (silnice II. a III. třídy)

Virtuální prohlídka

Budova Zborovská
Odbor dopravy, přestupky, registr vozidel, registr řidičů - chodba u schodiště

Co s sebou potřebuji?

  • Vyplněnou žádost
  • V případě povolení zvláštního užívání komunikace: přesný plánek místa užívání, Výpis ze živnostenského či obchodního rejstříku
  • V případě povolení uzavírky: plánek místa s uzavírkou a objížďkou, návrh přechodného dopravního značení a harmonogram prací
  • V případě povolení zásahu po opravě havárie: plánek zájmového území, povolení k provozování činnosti
  • Doklad o zaplacení správního poplatku (pouze u povolení zvláštního užívání)
  • Pro zrychlení vyřízení žádosti: vyjádření vlastníka komunikace

Kolik za to zaplatím?

Povolení zvláštní užívání komunikace - doba trvání: 1-10 dní 100,- Kč 11 dní-6 měsíců 500,- Kč 6-12 měsíců 1000,- Kč Povolení uzavírky nebo dodatečného povolení po opravě havárie: bez poplatku