Žádost o připojení nemovitosti k pozemní komunikaci – silnici

Silniční správní úřad – připojení nemovitosti k silnici II. nebo III. třídy nebo k místní komunikaci

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Husovo náměstí 104, Chomutov, Odbor stavební úřad, 1. patro vlevo, kancelář č.103
Telefon: 474 637 967

Virtuální prohlídka

Budova Husovo náměstí
Živnostenský úřad - chodba

Co s sebou potřebuji?

  • Vyplněnou žádost
  • Výpis z katastru nemovitostí
  • Situaci v měřítku pozemkové mapy s přehledným vyznačením místa připojení
  • Stručný technický popis navrženého sjezdu vč. příčného řezu v místě připojení
  • V případě podnikání ještě předložit: návrh dopravní obsluhy uvnitř připojované nemovitosti (nakládání, skládání, parkování, otáčení, vyhýbání apod.) s předpokládanou intenzitou využívání připojení
  • Pro zrychlení vyřízení žádosti: vyjádření dotčeného orgánu PČR DI Chomutov a vlastníka komunikace.

Kolik za to zaplatím?

Správní poplatek 500,- Kč