Žádost o připojení nemovitosti k pozemní komunikaci – silnici

Silniční správní úřad – připojení nemovitosti k silnici II. nebo III. třídy nebo k místní komunikaci

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, odbor dopravních a správních činností, 3. patro
Telefon: 474 637 267 (místní komunikace), 474 637 268 (silnice II. a III. třídy)

Virtuální prohlídka

Budova Zborovská
Odbor dopravy, přestupky, registr vozidel, registr řidičů - chodba u schodiště

Co s sebou potřebuji?

  • Vyplněnou žádost
  • Výpis z katastru nemovitostí
  • Situaci v měřítku pozemkové mapy s přehledným vyznačením místa připojení
  • Stručný technický popis navrženého sjezdu vč. příčného řezu v místě připojení
  • V případě podnikání ještě předložit: návrh dopravní obsluhy uvnitř připojované nemovitosti (nakládání, skládání, parkování, otáčení, vyhýbání apod.) s předpokládanou intenzitou využívání připojení
  • Pro zrychlení vyřízení žádosti: vyjádření dotčeného orgánu PČR DI Chomutov a vlastníka komunikace.

Kolik za to zaplatím?

Správní poplatek 500,- Kč