Žádost o stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení místní čí přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích nebo vydání souhlasu s místní či přechodnou úpravou na veřejně přístupných účelových komunikacích.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Husovo náměstí 104, Chomutov, Odbor stavební úřad, přízemí vpravo
Telefon: 474 637 975

Virtuální prohlídka

Budova Husovo náměstí
Živnostenský úřad - chodba

Co s sebou potřebuji?

  • Vyplněnou žádost
  • 2x projektová dokumentace s navrženým dopravním značením odsouhlasená PČR DI Chomutov
  • Souhlas vlastníka komunikace

Kolik za to zaplatím?

Bez poplatku.