Žádost o zvláštní užívání místní komunikace – inženýrské sítě

Silniční správní úřad – zvláštní užívání komunikace z důvodu umístění inženýrských sítí v silnici II. nebo III. třídy nebo v místní komunikaci

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, odbor dopravních a správních činností, 3. patro
Telefon: 474 637 267 (místní komunikace), 474 637 268 (silnice II. a III. třídy)

Virtuální prohlídka

Budova Zborovská
Odbor dopravy, přestupky, registr vozidel, registr řidičů - chodba u schodiště

Co s sebou potřebuji?

  • Vyplněnou žádost
  • Situace s vyznačením umístění sítě (pouze v pozemní komunikaci!)
  • Kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu, pokud je takové povolení zapotřebí dle zvl. předpisů
  • Doklad o zaplacení správního poplatku
  • Pro zrychlení vyřízení žádosti: vyjádření vlastníka komunikace

Kolik za to zaplatím?

Správní poplatek 1.000,- Kč