Záplavy a povodně

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

 • Ucpání profilů propustků,nahromadění plavenin u pilířků mostků
 • Poškození mostků a lávek,rozliv nad mostkem
 • V letním období – při prudších deštích,ucpání propustků,rozlití vody
 • V zimních měsících – rozmrzání, přetékání přes led

Místa možného ohrožení:

 • Zátiší – Jabloňová ul., Nad Třešňovkou, Šrobárova ul., Blatenská ul.,
 • V povodí Chomutovky – silniční most u firmy FINSTAV, lávka za garážemi
 • v Bezručově ul.,Kostelní ul.- silniční most, Bezručova u PLUSu, cyklistická stezka pod železničním mostem v Bezručově ul., Škroupova ul., profil Chomutovky v podkově,
 • mostek pod Muzeem, U Galerie, Riegrova ul., Na Bělidle, Dukelská u bývalého skladu zeleniny, Dukelská u zahrádkářské kolonie.

 

Zvláštní povodeň způsobená umělými vlivy – protržení hráze vodního dílA

 • VD Kamenička a Křímov – nebezpečí průlomové a zátopové vlny ve městě Chomutov a ve správních obvodech obcí Údlice, Nezbylice, Bílence.
 • VD Jirkov – nebezpečí průlomové a zátopové vlny ve městě Jirkov.

OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Ve městě Chomutově je zřízena při Magistrátu města Chomutova Povodňová komise, která zabezpečuje prevenci, ochranu životů a majetku osob.

 • zpravidla v březnu a květnu jsou prováděny povodňové prohlídky
 • varuje občany před povodněmi všemi dostupnými prostředky
 • činí opatření ke snížení ztrát na životech a majetku osob
 • poskytuje humanitární pomoc postiženým občanům

 

Občané,pokud nejsou informováni a nalézají se v povodni, okamžitě opustí toto místo a přesunou se na vyvýšená prostranství.Vezmou s sebou:

 • doklady, léky, cennosti, zavazadlo s nejnutnějšími věcmi pro život
 • zvířata

Ochrana majetku

 • zvednout nad vodní hladinu
 • vynést do vyšších pater
 • vyvést mimo povodeň (např.auto)
 • vytvářet obtoky (odvést vodu jiným směrem než je nemovitost,obec atd.)

Přehled ohrožených obcí a lokalit ze zvláštní povodně

Název místa

Vzdálenost od vod.díla v km

Předpokládaný čas dosažení

Poznámka

Chomutov

7,43

12 minut

 

Údlice

12,43

20 minut

 

Nezabylice

14,99

22 minut

 

Bílence

17,10

30 minut

 

 

Stupně povodňové aktivity

Limitní vodní stavy a průtoky na řece Chomutovka:

P. č.

Tok

Katego- rie

Hlásný profil

Stav bdělosti

Stav pohotovosti

Stav ohrožení

cm

m3/s

cm

m3/s

cm

m3/s

1.

Chomutovka

B

Třetí mlýn

80

8

100

14

-*

-*

2.

Chomutovka

C1

Lávka za garážemi

 

 

 

3.

Chomutovka

C2

Pod galerií

60

-

80

-

100

-

4.

Chomutovka

C3

Dukelská ulice u firmy PULS

 

 

 

* Třetí stupeň povodňové aktivity není stanoven.