Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo rozhoduje o majetkoprávních úkonech obce a dalších záležitostech dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a jeho novel. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná, svolává je primátor.

V druhém pololetí roku 2018 se veřejné zasedání zastupitelstva města bude konat ve středu 12.9. (další termíny budou schváleny až po volbách do zastupitelstev obcí).  

 Zastupitelstvo města zasedá v zasedací místnosti č. 13 na historické radnici na náměstí 1. máje. 

Další informace získáte na Magistrátu města Chomutova, radnice na náměstí 1. máje, servis pro ZM. Tel: 474 637 231, e-mail: j.skalicka@chomutov-mesto.cz

Počet zvolených zastupitelů

PRO Chomutov 11 mandátů                       ČSSD 7 mandátů
KSČM 6 mandátů NOVÝ SEVER 6 mandátů
ANO 2011 5 mandátů

Kontakty

Zastupitelé

primátor
ANO 2011
tel: 474 637 230
fax: 474 652 778
1. náměstek primátora
Nový Sever
tel: 474 637 210
2. náměstek primátora
Česká strana sociálně demokratická
tel: 474 637 220
členka zastupitelstva města, Bezpečnostní komise a Kontrolního výboru
PRO Chomutov
člen zastupitelstva města a Kontrolního výboru
PRO Chomutov
člen zastupitelstva města
PRO Chomutov
člen rady města
Komunistická strana Čech a Moravy
člen zastupitelstva města, Finančního výboru
PRO Chomutov
člen rady města, předseda Výboru pro národnostní menšiny a předseda Komise životního prostředí
Česká strana sociálně demokratická
člen rady města, Kontrolního výboru, Likvidační komise a předseda Komise majetku, investic a územního plánu
Česká strana sociálně demokratická
člen zastupitelstva města
PRO Chomutov, člen Strany zelených
člen zastupitelstva města
Česká strana sociálně demokratická
člen rady města
Komunistická strana Čech a Moravy
člen zastupitelstva města, Kontrolního výboru a Komise majetku, investic a územního plánu
PRO Chomutov
člen rady města
Nový Sever
členka zastupitelstva města
PRO Chomutov
člen zastupitelstva města, předseda Dopravní komise
ANO 2011
člen zastupitelstva města
Komunistická strana Čech a Moravy
ředitel SVČ Domeček Chomutov, p.o., člen zastupitelstva města a Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Nový Sever
člen zastupitelstva města, předseda Komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj a předseda Výboru pro výchovu, vzdelávání a zaměstnanost
Nový Sever
člen rady města, předseda Komise pro sportovní a volnočasové aktivity
Nový Sever
členka zastupitelstva města
PRO Chomutov
ředitelka ZŠ Březenecká, členka zastupitelstva města, Finančního výboru a Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
ANO 2011
člen zastupitelstva města, Dopravní komise a předseda Kontrolního výboru
PRO Chomutov, člen Strany zelených
člen zastupitelstva města
Česká strana sociálně demokratická
člen zastupitelstva města, člen Finančního výboru, Kontrolního výboru a člen Likvidační komise
PRO Chomutov
členka zastupitelstva města, Finančního výboru, předsedkyně Sociální komise
ANO 2011
člen zastupitelstva města a Sociální komise
PRO Chomutov
člen zastupitelstva města, Finančního výboru a Likvidační komise
Nový Sever
členka zastupitelstva města
Česká strana sociálně demokratická
člen zastupitelstva města a Komise pro sportovní a volnočasové aktivity
Komunistická strana Čech a Moravy
člen zastupitelstva města, Bezpečnostní komise, Dopravní komise a Finančního výboru
Česká strana sociálně demokratická
člen zastupitelstva města a Kontrolního výboru
Komunistická strana Čech a Moravy
členka rady města, předsedkyně Finančního výboru
Komunistická strana Čech a Moravy
člen rady města, Kontrolního výboru a Komise pro životní prostředí
ANO 2011

Zastupitelstvo města - Výbory