Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo rozhoduje o majetkoprávních úkonech obce a dalších záležitostech dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a jeho novel. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná, svolává je primátor.

V prvním pololetí roku 2017 se zastupitelstvo města bude konat 6.3., 10.4. a 19.6.

 Zastupitelstvo města zasedá v zasedací místnosti č. 13 na historické radnici na náměstí 1. máje. 

Další informace získáte na Magistrátu města Chomutova, radnice na náměstí 1. máje, servis pro ZM. Tel: 474 637 231, e-mail: j.skalicka@chomutov-mesto.cz

Počet zvolených zastupitelů

PRO Chomutov 11 mandátů                       ČSSD 7 mandátů
KSČM 6 mandátů NOVÝ SEVER 6 mandátů
ANO 2011 5 mandátů

Kontakty

Zastupitelé

člen zastupitelstva města
PRO Chomutov
primátor
ANO 2011
tel: 474 637 230
fax: 474 652 778
člen zastupitelstva města a Kontrolního výboru
PRO Chomutov
členka zastupitelstva města, Bezpečnostní komise a Kontrolního výboru
PRO Chomutov
1. náměstek primátora
Nový Sever
tel: 474 637 210
člen rady města
Komunistická strana Čech a Moravy
člen zastupitelstva města, Finančního výboru, předseda Komise IT
PRO Chomutov
člen rady města a Finančního výboru, předseda Komise životního prostředí
Česká strana sociálně demokratická
člen rady města, Kontrolního výboru, Likvidační komise a předseda Komise majetku, investic a územního plánu
Česká strana sociálně demokratická
členka zastupitelstva města
PRO Chomutov
člen zastupitelstva města, předseda Výboru pro národnostní menšiny
PRO Chomutov, člen Strany zelených
člen zastupitelstva města
Česká strana sociálně demokratická
člen rady města
Komunistická strana Čech a Moravy
člen zastupitelstva města, Kontrolního výboru a Komise majetku, investic a územního plánu
PRO Chomutov
člen rady města, Kontrolního výboru
Nový Sever
členka zastupitelstva města
PRO Chomutov
člen zastupitelstva města, předseda Dopravní komise
ANO 2011
člen zastupitelstva města a Výboru pro národnostní menšiny
Komunistická strana Čech a Moravy
ředitel SVČ Domeček Chomutov, p.o., člen zastupitelstva města a Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Nový Sever
2. náměstek primátora
Česká strana sociálně demokratická
tel: 474 637 220
člen zastupitelstva města, předseda Komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj a předseda Výboru pro výchovu, vzdelávání a zaměstnanost
Nový Sever
člen rady města, předseda Komise pro sportovní a volnočasové aktivity
Nový Sever
členka zastupitelstva města, Komise majetku, investic a územního plánu a Kontrolního výboru
PRO Chomutov
ředitelka ZŠ Březenecká, členka zastupitelstva města, Finančního výboru a Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
ANO 2011
člen zastupitelstva města, Dopravní komise a předseda Kontrolního výboru
PRO Chomutov, člen Strany zelených
člen zastupitelstva města
Česká strana sociálně demokratická
členka zastupitelstva města, Finančního výboru, předsedkyně Sociální komise
ANO 2011
člen zastupitelstva města a Sociální komise
PRO Chomutov
člen zastupitelstva města a Finančního výboru
Nový Sever
členka zastupitelstva města
Česká strana sociálně demokratická
člen zastupitelstva města a Komise pro sportovní a volnočasové aktivity
Komunistická strana Čech a Moravy
člen zastupitelstva města, Bezpečnostní komise a Dopravní komise
Česká strana sociálně demokratická
člen zastupitelstva města a Kontrolního výboru
Komunistická strana Čech a Moravy
členka rady města, předsedkyně Finančního výboru
Komunistická strana Čech a Moravy
člen rady města, Kontrolního výboru a Komise pro životní prostředí
ANO 2011

Zastupitelstvo města - Výbory