Zastupitelstvo města - Výbory

Dle Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), Hlava V – Orgány zastupitelstva obce a rady obce – zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

Kontakty

Finanční výbor

Ing. Milan Štefanov člen zastupitelstva města, předseda Finančního výboru a Investiční komise, člen Komise životního prostředí stefanov@novysever.cz
Ing. Romana Matějková zástupce vedoucího odboru, rozpočtář, tajemnice Finančního výboru 474 637 256 r.matejkova@chomutov.cz

Kontrolní výbor

Vlastimil Polívka člen zastupitelstva města, člen Finančního výboru, předseda Kontrolního výboru, člen Komise investiční
Ing. Pavla Pelešková zaměstnanec pro kontrolu, tajemnice Kontrolního výboru 474 637 465 p.peleskova@chomutov-mesto.cz

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Mgr. Jan Mareš, MBA člen zastupitelstva města, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, člen Finančního výboru jan.mares@chomutov-mesto.cz
Ing. Martina Kalová vedoucí odboru školství, tajemnice Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 474 637 470 m.kalova@chomutov.cz

Výbor pro národnostní menšiny

Bc. Renata Adamová členka zastupitelstva města, předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny a Sociální komise
Bc. Michaela Vimrová, DiS. tajemnice Výboru pro národnostní menšiny 474 637 180 m.vimrova@chomutov-mesto.cz