Změna č. 1 Územního plánu Blatno

v.č. 1 Základní členění území (PDF 841 kB), Vložil(a): David Guske
v.č. 2.a Hlavní výkres (PDF 962 kB), Vložil(a): David Guske
v.č. 2.b Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny (PDF 845 kB), Vložil(a): David Guske
v.č. 2.c Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury (PDF 382 kB), Vložil(a): David Guske
v.č. A Koordinační výkres (PDF 5,9 MB), Vložil(a): David Guske
v.č. B Výkres širších vztahů (PDF 3,2 MB), Vložil(a): David Guske
v.č. C Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 1,3 MB), Vložil(a): David Guske