Změna č. 1 Územního plánu Chomutov

OOP titulní list Příloha č. 1- textová část (PDF 574 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
Textová část - Návrh (PDF 783 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
OOP titulní list Příloha č. 2- grafická část (PDF 775 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
Z1N1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ (PDF 535 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
Z1N2 HLAVNÍ VÝKRES – URBANISTICKÁ KONCEPCE (PDF 330 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
Z1N5 KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (energetické systémy) (PDF 149 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
OOP titulní list Příloha č. 3- textová část odůvodnění (PDF 574 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
Textová část - Odůvodnění (PDF 2,2 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
Odůvodnění - příloha č. 1 - text s vyznačením změn (PDF 1,7 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
OOP titulní list Příloha č. 4- grafická část (PDF 774 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
Z1O1 KOORDINAČNÍ VÝKRES (PDF 800 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
Z1O2 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (PDF 15,7 MB), Vložil(a): Libor Kuffa
Z1O1 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU (PDF 219 kB), Vložil(a): Libor Kuffa