Změna č. 1 Územního plánu obce Křimov

0 Titulní strana Změny č. 1 ÚP obce Křimov (PDF 46,6 kB), Vložil(a): David Guske
Úvodní strana - svazek 1 vč. štítku (PDF 610 kB), Vložil(a): David Guske
Svazek 1 - textová část návrhu (PDF 321 kB), Vložil(a): David Guske
Úvodní strana - Svazek 2 vč. štítku (PDF 632 kB), Vložil(a): David Guske
Svazek č. 2 - textová část odůvodnění (PDF 568 kB), Vložil(a): David Guske
Úvodní strana - Svazek 3 vč. štítku (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
Námitka č. 1 (PDF 1,3 MB), Vložil(a): David Guske
Námitka č. 2 (PDF 2,5 MB), Vložil(a): David Guske
Námitka č. 3 (PDF 836 kB), Vložil(a): David Guske
Námitka č. 4 (PDF 1,1 MB), Vložil(a): David Guske
Námitka č. 5 (PDF 1015 kB), Vložil(a): David Guske
Připomínka č. 1 - APB Plzeň a.s (PDF 1,1 MB), Vložil(a): David Guske
Připomínka č. 2 - SÚ MgMCV (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
Připomínka č. 3 - OS Krušno (PDF 13,5 MB), Vložil(a): David Guske
Připomínka č. 4 - OS Krušno (PDF 26,6 MB), Vložil(a): David Guske
Připomínka č. 5 - AOPK (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
Úvodní strana - Svazek 4 vč. štítku (PDF 1,9 MB), Vložil(a): David Guske
1-VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ 1 (PDF 864 kB), Vložil(a): David Guske
1-VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ 2  (PDF 365 kB), Vložil(a): David Guske
2-HLAVNÍ VÝKRES 1 (PDF 1,1 MB), Vložil(a): David Guske
2-HLAVNÍ VÝKRES 2 (PDF 510 kB), Vložil(a): David Guske
3-VÝKRES VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ (PDF 922 kB), Vložil(a): David Guske
4-KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 1 (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske
4-KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 2 (PDF 543 kB), Vložil(a): David Guske
5-KONCEPCE DOPRAVY 1 (PDF 1006 kB), Vložil(a): David Guske
5-KONCEPCE DOPRAVY 2 (PDF 475 kB), Vložil(a): David Guske
6-KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 1 (PDF 1 MB), Vložil(a): David Guske
6-KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 2 (PDF 510 kB), Vložil(a): David Guske
1 OD-KOORDINAČNÍ VÝKRES 1 (PDF 1,7 MB), Vložil(a): David Guske
1 OD-KOORDINAČNÍ VÝKRES 2 (PDF 743 kB), Vložil(a): David Guske
2 OD-VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZPF A PUPFL 1 (PDF 961 kB), Vložil(a): David Guske
2 OD-VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZPF A PUPFL 2 (PDF 567 kB), Vložil(a): David Guske
3 OD-ŠIRŠÍ VZTAHY (PDF 5,8 MB), Vložil(a): David Guske
Křimov Příloha1-TAB zpf VTE (PDF 111 kB), Vložil(a): David Guske
Křimov Příloha2-TAB zpf OSTATNÍ (PDF 96,2 kB), Vložil(a): David Guske
Úvodní strana - Svazek 5 vč. štítku (PDF 1,6 MB), Vložil(a): David Guske
Dokumentace SEA k NZ č. 1 Křimov (PDF 4,4 MB), Vložil(a): David Guske
1 Poučení (PDF 341 kB), Vložil(a): David Guske