Změna č. 1 Územního plánu obce Málkov

OOP č. 1/2009 změna č. 1 Územního plánu obce Málkov (PDF 4,9 MB), Vložil(a): David Guske
1a výkres základního členění území (PDF 787 kB), Vložil(a): David Guske
1b hlavní výkres změny č. 1 (PDF 916 kB), Vložil(a): David Guske
1b4 hlavní výkres - ÚSES, uspořádání krajiny (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
1d výkres pořadí změn v území (PDF 714 kB), Vložil(a): David Guske
2a koordinační výkres (PDF 1,9 MB), Vložil(a): David Guske

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně SEA

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj (PDF 1 MB), Vložil(a): David Guske