Změna č. 1 Územního plánu obce Údlice

OOP č. 1/2013 změna č. 1 Územního plánu obce Údlice (PDF 3,9 MB), Vložil(a): David Guske
1a výkres základního členění území (PDF 3,1 MB), Vložil(a): David Guske
1b hlavní výkres (PDF 3,4 MB), Vložil(a): David Guske
2a Koordinační výkres (PDF 3,8 MB), Vložil(a): David Guske
2b Širší vztahy (PDF 1,5 MB), Vložil(a): David Guske
2c Výkres záborů půdního fondu (PDF 3,4 MB), Vložil(a): David Guske

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně SEA

Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí (PDF 10,8 MB), Vložil(a): David Guske