Změna č. 1 Územního plánu Pesvice

OOP č. 1-2012_Změna č. 1 ÚP Pesvice (PDF 12,9 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.1a Výkres základního členění území (PDF 345 kB), Vložil(a): David Guske
v.č.1b Hlavní výkres (PDF 370 kB), Vložil(a): David Guske
v.č.1c Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury  (PDF 377 kB), Vložil(a): David Guske
v.č.2a Koordinační výkres (PDF 2,5 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.2b Širší vztahy (PDF 13,1 MB), Vložil(a): David Guske
v.č.2c Výkres záborů půdního fondu (PDF 2,2 MB), Vložil(a): David Guske
Hlavní výkres po 1. změně (PDF 457 kB), Vložil(a): David Guske
Koordinační výkres po 1. změně (PDF 2,9 MB), Vložil(a): David Guske