Změna č. 1 Územního plánu Vrskmaň

OOP č. 1/2015 změna č. 1 Územního plánu Vrskmaň (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
N1 Výkres základního členění území (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
N2 Hlavní výkres (PDF 704 kB), Vložil(a): David Guske
O1 Koordinační výkres (PDF 5,4 MB), Vložil(a): David Guske
O2 Výkres širších vztahů (PDF 3,5 MB), Vložil(a): David Guske
O3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 3,4 MB), Vložil(a): David Guske

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj včetně SEA