Změna č. 11 Územního plánu sídelního útvaru Chomutov – Jirkov

Titulní strana s doložkou (PDF 290 kB), Vložil(a): David Guske
Textová část (PDF 296 kB), Vložil(a): David Guske
1. Hlavní výkres (PDF 976 kB), Vložil(a): David Guske
2. Koordinační výkres (PDF 963 kB), Vložil(a): David Guske
3. Výkres základního členění (PDF 779 kB), Vložil(a): David Guske
4. Vyhodnocení trvalého záboru ZPF (PDF 1,1 MB), Vložil(a): David Guske
5. Výkres širších vztahů (PDF 2,4 MB), Vložil(a): David Guske
Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 - poslední znění (PDF 658 kB), Vložil(a): David Guske