Změna č. 12 Územního plánu sídelního útvaru Chomutov – Jirkov

Textová část včetně odůvodnění (PDF 1,8 MB), Vložil(a): David Guske
I.1 Výkres základního členění území (PDF 1,6 MB), Vložil(a): David Guske
I.2a Hlavní výkres (PDF 1,8 MB), Vložil(a): David Guske
II.1 Koordinační výkres (PDF 3 MB), Vložil(a): David Guske
II.2 Výkres širších vztahů (PDF 3,8 MB), Vložil(a): David Guske
II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 1,9 MB), Vložil(a): David Guske