Změna č. 2 Územního plánu Chomutov

Textová část - návrh (PDF 886 kB), Vložil(a): David Guske
1 Základní členění území (PDF 717 kB), Vložil(a): David Guske
2 Hlavní výkres (PDF 750 kB), Vložil(a): David Guske
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 329 kB), Vložil(a): David Guske
6 Koncepce dopravní infrastruktury (PDF 727 kB), Vložil(a): David Guske
7 Koncepce uspořádání krajiny (PDF 478 kB), Vložil(a): David Guske
Textová část - odůvodnění (PDF 1,6 MB), Vložil(a): David Guske
Textová část - odůvodnění - zápis změn (PDF 1,7 MB), Vložil(a): David Guske
1 Koordinační výkres (PDF 1,7 MB), Vložil(a): David Guske
2 Širší vztahy (PDF 17,2 MB), Vložil(a): David Guske
3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 768 kB), Vložil(a): David Guske
4 Výkres funkčních ploch (výsledek po zapracování Z2) (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske