Změna č. 3 Územního plánu Vysoká Pec

Textová část - Návrh + Odůvodnění (PDF 1,7 MB), Vložil(a): David Guske
I/a Výkres základního členění území (PDF 395 kB), Vložil(a): David Guske
I/b Hlavní výkres - urbanistická koncepce (PDF 731 kB), Vložil(a): David Guske
I/b1 Koncepce dopravního a energetického řešení (PDF 717 kB), Vložil(a): David Guske
2/a Koordinační výkres (PDF 7,7 MB), Vložil(a): David Guske
2/b Výkres širších vztahů (PDF 26,8 MB), Vložil(a): David Guske
2/c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 1,2 MB), Vložil(a): David Guske

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně SEA a NATURA

Příloha 1 (ekologické vztahy v území) (PDF 9,1 MB), Vložil(a): David Guske
Příloha 2 Naturové hodnocení koncepce (PDF 3,2 MB), Vložil(a): David Guske