Základní škola Chomutov, Písečná 5144

V této podsekci jsou v souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny:

  • návrhy střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu, ve lhůtě 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem.
  • schválené střednědobé výhledy rozpočtu a rozpočty, ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho schválení zřizovatelem.

Za zveřejnění zodpovídá statutární zástupce organizace.

S případnými dotazy se obracejte na: Mgr. Miroslav Žalud, tel. 474656965, www.zspisecna.cz

Údaje o hospodaření organizace a účetní výkazy:

Navrhované dokumenty:

Odůvodnění navýšení (PDF 549 kB), 27.11.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Schválené dokumenty:

Rozpočet organizace

2018

Schválený rozpočet 2018 (XLSX 21,1 kB), 8.12.2017, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu č. 1/2018 (XLSX 29,1 kB), 10.9.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

2017

Schválený rozpočet 2017 (XLS 116 kB), 17.3.2017, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu č. 1/2017 (XLS 74 kB), 22.1.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Střednědobý výhled rozpočtu

Schválený SVR pro období let 2019-2020 (XLSX 18,8 kB), 8.12.2017, Vložil(a): Ing. Jan Mareš