Žádost o udělení výjimky ze zákazu provádět úmyslnou mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let dle § 33 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsem jako vlastník lesa oprávněn podat, pokud mým záměrem je provést mýtní těžbu v porostech mladších než 80 let. Takovéto žádosti lze vyhovět pouze v odůvodněných případech, např. nevhodná skladba dřevin.

Kdo žádá?

Žádost o povolení těžby v lesním porostu mladším 80 let podává fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem lesa.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Husovo náměstí 104, Chomutov, úsek životního prostředí, 2. patro
Telefon: 474 637 932

Co s sebou potřebuji?

Žádost musí obsahovat:

  • Základní informace o skladbě porostu
  • Odůvodnění žádosti

Kolik za to zaplatím?

Bez správního poplatku.