Předání Ceny Jiřího Popela z Lobkovic (16. 6. 2011)