Provádí dopravní úřad pro taxislužbu resp. pro silniční motorovou dopravu - osobní provozovanou vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče na základě žádosti provozovatele taxislužby.

Vozidlo je zaspáno v okamžiku jeho zadání v Centrálním registru dopravců MD ČR. Žadateli je vydán Výpis z evidence vozidel taxislužby, který je nutné mít v okamžiku provozování a nabízení taxislužby ve vozidle. Do Centrálního registru dopravců je možné zapsat pouze vozidlo, které splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 21a odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova,Husovo náměstí 104, Chomutov, Odbor stavební úřad, přízemí vpravo
Telefon: 474 637 975

Virtuální prohlídka


Co s sebou potřebuji?

  • Vyplněnou žádost
  • Doklad o zaplacení správního poplatku

Kolik za to zaplatím?

Správní poplatek 50 Kč.