PaedDr. Jan Micka
člen zastupitelstva města, předseda Komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj, člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, člen Výboru pro národnostní menšiny
E-mail: komise-kultura@chomutov-mesto.cz

Page not found!

Kontakty

Radka Skočdopolová kultura a propagace města 474 637 433 r.skocdopolova@chomutov-mesto.cz