Komise pro občanské aktivity (komise-obcanskeaktivity@chomutov-mesto.cz)


Stanislav Mikšovic
člen rady města, předseda Komise pro sportovní a volnočasové aktivity
E-mail: komise-sport@chomutov-mesto.cz

Page not found!

Kontakty

Šárka Grussová referent (správce poplatku za odpady), tajemnice Komise pro sportovní a volnočasové aktivity 474 637 237 s.grussova@chomutov.cz