Úsek místních příjmů a grantové politiky


Bc. Iva Szabóvá
zástupce vedoucího pro úsek místních příjmů a grantové politiky (správce poplatku ze psů)
Telephone: Bc. Iva Szabóvá, 474 637 199
Bank account: Číslo účtu: 19-0000626441, kód banky: 0100

Opening hours

Monday: 8:00 - 17:00
Tuesday: 8:00 - 15:00
Wednesday: 8:00 - 17:00
Thursday: 8:00 - 15:00
Friday: není úřední den

Page not found!

Kontakty

Vendula Hromadíková, DiS. referent (vymáhání pokut za přestupky v dopravě) 474 637 206 v.hromadikova@chomutov-mestov.cz
Dana Jezberová referent (správce sankčních plateb - pokuty uložené přestupkovou komisí na úseku civilních obecních přestupků) 474 637 215 d.jezberova@chomutov-mesto.cz
Iva Palubová, Dis. referent (správce sankčních plateb - pokuty uložené MěPo) 474 637 261 i.palubova@chomutov-mesto.cz
Hana Pejšová referent (správce poplatku za komunální odpady - útvar vymáhání) 474 637 253 h.pejsova@chomutov-mesto.cz
Mgr. Romana Richterová referent (problematika loterií, užívání veřejného prostranství, pobytové poplatky, tomboly, cenová regulace, pokuty živnostenský úřad, životní prostředí a stavební úřad) 474 637 251 r.richterova@chomutov-mesto.cz
Alena Sojková referent (správce poplatku za komunální odpady - útvar vymáhání) 474 637 257 a.sojkova@chomutov-mesto.cz
Bc. Iva Szabóvá zástupce vedoucího pro úsek místních příjmů a grantové politiky (správce poplatku ze psů) 474 637 199 i.szabova@chomutov-mesto.cz
Šárka Švehlová referent (správce dotační a grantové politiky) 474 637 150 s.svehlova@chomutov-mesto.cz
Šárka Grussová správce daní a poplatků 474 637 237 s.grussova@chomutov-mesto.cz