Tisková zpráva - Chomutov má nové vedení

Nově zvolení zastupitelé se sešli v pondělí 2. března na ustavujícím zasedání. Všech 35 zastupitelů (v seznamu níže) složilo slib a volilo nové vedení města. Primátorem byl zvolen Daniel Černý, prvním náměstkem Marek Hrabáč a druhým neuvolněným náměstkem Marian Bystroň.

Do rady města byli dále zvoleni Ladislav Drlý, Jaroslav Komínek, Libuše Zmátlová, Ivana Chábová, Jan Hartman, Monika Mrugová, Vladimír Koten a Karina Sobotková. Zastupitelé ustanovili čtyři výbory a počty členů, zvolili jejich předsedy a členy finančního výboru.

Seznam zastupitelů pro volební období 2015 – 2018:

Eva Beranová (PRO Chomutov)

MUDr. Marian Bystroň (PRO Chomutov)

Ing. Daniel Černý (PRO Chomutov)

David Dinda (NOVÝ SEVER)

Ing. Ladislav Drlý (KSČM)

Ing. Aleš Gelhof (ANO 2011)

Ing. Jan Hartman (PRO Chomutov)

Ing. Miloň Houda (ČSSD)

JUDr. Marek Hrabáč (ANO 2011)

Petr Husák (ČSSD)

JUDr. Ivana Chábová  (PRO Chomutov)

David Ištok (PRO Chomutov)

Bc. Martin Klouda (ČSSD)

Jaroslav Komínek (KSČM)

Ing. Vladimír Koten (PRO Chomutov)

Karel Lipmann (NOVÝ SEVER)

Mgr. Andrea Löblová (PRO Chomutov)

Ing. Marek Malý (ANO 2011)

Stanislav Mandát (KSČM)

Mgr. Milan Märc (NOVÝ SEVER)

Mgr. Mareš Jan, MBA (ČSSD)

PaedDr. Jan Micka (NOVÝ SEVER)

Stanislav Mikšovic (NOVÝ SEVER)

MUDr. Monika Mrugová (PRO Chomutov)

Ing. Vladimíra Nováková (ANO 2011)

David Palán (PRO Chomutov)

JUDr. Pavel Polák (ČSSD)

Ing. Karina Sobotková, DiS. (ANO 2011)

Mgr. Karel Straka (PRO Chomutov)

Ing. Milan Štefanov (NOVÝ SEVER)

Jana Vaňhová             (ČSSD)

Jiří Viták (KSČM)

Beneš Vraný   (ČSSD)

Vlastimil Waic            (KSČM)

Libuše Zmátlová (KSČM)

 

Výbory zastupitelstva:

Finanční výbor (9 členů): předsedkyně Libuše Zmátlová, členové – Oldřiška Prokopová, Milan Štefanov, Miloň Houda, Vladimíra Nováková, Karina Sobotková, Jan Hartman, Vlastimil Polívka

Kontrolní výbor (9 členů): předseda Karel Lipman

Výbor pro národnostní menšiny (13 členů): předseda David Ištok

Výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost (11 členů): předseda Jan Mareš