Přispějte do výzkumu české společnosti, za rozhovor odměna

Vybrané domácnosti našeho města budou přizvány k účasti na vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na život české společnosti.

Výzkum Proměny české společnosti připravili odborníci z Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity a bude v něm osloveno 10 000 náhodně vybraných domácností z celé ČR. Dotazování realizují vyškolení tazatelé společnosti Median. Vybrané domácnosti by měli navštívit poprvé v termínu 7.7. - 31. 7. 2015 a pak znovu v dalších termínech až do konce října 2015. Účast v šetření je spojena s finanční odměnou. Domácnost si za hodinu až dvě vyplňování dotazníků v jednom roce vydělá 500 - 1100 Kč. Výzkum je anonymní. Poznatky budou sloužit vědcům a mohou být základem pro zlepšování sociální politiky. 

Akademie věd ČR, Median