Jak zaplatit poplatek za odpad

Chomutov, 10. ledna – Poplatek za odpad ve výši 500 korun ročně za osobu mohou občané Chomutova uhradit třemi různými způsoby. První a zároveň nejjednodušší variantou je platba prostřednictvím sdruženého inkasa SIPO. Další možností je převod peněz z účtu. Poslední variantou pak uhrazení v pokladně magistrátu. „Jelikož je poplatníkem každý občan Chomutova, a to bez rozdílu věku, nemusejí lidé vyplňovat žádná přiznání ani ohlášení k poplatku. Prosíme ale všechny občany, aby nahlásili změnu své kontaktní adresy či spojovacího čísla SIPO, pokud byly změněny. Nahlásit je třeba také nové členy rodiny, za které dříve neplatili,“ uvedl ekonom města Jan Mareš.

Jestliže občané platili prostřednictvím inkasa už v minulosti, nemusejí se teď o nic starat. Město má uchovanou databázi a veškeré potřebné podklady dodá přímo České poště. Pro účely platby převodem z účtu je na webových stránkách města dostupný generátor variabilních symbolů, který Vám po zadání rodného čísla osoby, za kterou chcete odvést platbu, sdělí přidělený variabilní symbol. Každý občan má svůj variabilní symbol unikátní. Pokud chce za všechny členy domácnosti odvést poplatek jeden člen rodiny, musí do zprávy pro příjemce zadat variabilní symboly všech zbylých členů domácnosti. Popřípadě musí plátce za domácnost odeslat informaci na e-mail odpady@chomutov-mesto.cz, tím zaregistruje osoby, za něž bude poplatek odvádět a následně může platit za celou domácnost pouze pod jeho variabilním symbolem. Při bezhotovostním způsobu platby si však poplatníci musejí aktuální výši sazby poplatku a termíny splatnosti hlídat sami.

Poplatek je splatný pololetně ve dvou splátkách ve výši 250 korun. První část musí být uhrazena do konce dubna, druhá pak do posledního října. Pokud si potřebuje poplatník či domácnost rozdělit poplatek na více malých částek, tak samozřejmě může, musí si ale pohlídat, aby byl k datu splatnosti uhrazen celý předpis poplatku. Má-li například čtyřčlenná domácnost platit ročně 2 000 korun, má možnost si upravit platby rozdílně, například na 4 čtvrtletní splátky po 500 korunách (např. v lednu, dubnu, červenci a září) nebo platit v měsících leden až říjen měsíčně 200 korun.

Na konci minulého roku vydalo zastupitelstvo města Chomutova obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odpady, na jejímž základě byl znovu zaveden poplatek za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu. „Náklady na odpadové hospodářství představují 796 korun za osobu, město tedy bude nadále dotovat náklady spojené s likvidací komunálního odpadu každému občanovi téměř 300 korunami,“ doplnil ekonom Mareš.

Bližší informace naleznete zde: http://bit.ly/CVodpady