Město vyhlásilo dotační programy pro aktivity občanů

Chomutov, 10. ledna – Město Chomutov vyhlásilo nové dotační programy na podporu projektů svých občanů a místních zájmových sdružení v oblasti kultury, sportu, sociálních věcí a ochrany životního prostředí. Chce tím pomoci místním občanům v jejich vlastní iniciativě. Vyčlenilo si na to 44,4 milionu korun. „Díky dotacím, které poskytujeme z městského rozpočtu, vzniká spousta zajímavých projektů a to převážně pro děti. V loňském roce jsme prostřednictvím dotací pomohli například k uskutečnění příměstského tábora i pro školkové děti,“ řekl primátor statutárního města Chomutova Marek Hrabáč.

O poskytování finančních prostředků z rozpočtu města lze požádat od 1. ledna a to pouze elektronicky. Potřebné formuláře jsou dostupné ke stažení na webu města. Mezi posuzovanými aspekty přijatých žádostí o poskytnutí dotace bude míra zapojení mládeže, seniorů a rodin s dětmi do plánovaných aktivit. „V jednotlivých programech je vždy stanoven mezní termín pro podání žádosti, ten nejbližší je už 31. ledna, a minimální míra finanční spoluúčasti, kterou je žadatel povinen dodržet,“ doplnil vedoucí odboru ekonomiky Jan Mareš.

O dotační příspěvek je možné zažádat na oživení veřejného prostoru, na podporu kreativity a komunitního rozvoje, na aktivity spojené s popularizací místní historie nebo na projekty v sociální oblasti a v oblasti výchovy a vzdělávání. Dále je možné žádat na celoroční činnost sportovních klubů a volnočasové aktivity dětí a mládeže nebo na jednotlivé sportovní projekty či podporu talentované mládeže. Otevřen je rovněž dotační titul na opravy nemovitostí v městské památkové zóně.

Podrobné informace k jednotlivým dotačním programům naleznete zde: http://bit.ly/CV-dotace