Letošní Tříkrálová sbírka byla opět rekordní

Chomutov, 21. ledna – Během letošní Tříkrálové sbírky darovali lidé rekordní částku 132 734 korun. Oblastní charita ČR, která akci pořádá, použije věnované peníze na rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené děti, v plánu je také nákup kompenzačních pomůcek, příspěvek na obědy ve školních jídelnách pro děti rodičů - samoživitelů, materiální pomoc matkám v nouzi a osobám v tíživé sociální nebo životní situaci. „Těší mě, že byla sbírka opět mile přijatá, díky tomu se letos vybrala nejvyšší částka v historii. Chomutované ukázali, že mají otevřená srdce a rádi pomáhají tam, kde je třeba a za to jim patří velký dík,“ uvedl náměstek primátora Chomutova Milan Märc.

Sbírka byla zahájena 4. ledna požehnáním koledníků a prodejem tříkrálového guláše na chomutovském náměstí 1. máje. Skupinky koledníků procházely městem a okolními vesnicemi. Kromě vybírání peněz roznášely úsměv, zpívaly písničky a psaly na domy požehnanou křídou tříkrálové znamení K+M+B 2019, což znamená, že je dům chráněn před zlem. „Koledníci jsou z řad farních dětí a dobrovolníků, kteří se k nám hlásí. Letos poprvé se připojili i chomutovští skauti,“ prozradila ředitelka Oblastní charity ČR a koordinátorka Tříkrálové sbírky Denisa Albrechtová.