Upozornění pro občany

Zaměstnanci Českého statistického úřadu budou v rámci výběrového šetření navštěvovat domácnosti po celé České republice. Prokazovat se budou průkazem tazatele ČSÚ.

Český statistický úřad organizuje v roce 2019 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem "Životní podmínky 2019", které navazuje na předchozí ročníky. Šetření se uskuteční na území celé ČR a proběhne v době od 2. února do 26. května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá a umožní získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele Českého statistického úřadu, případně průkazem zaměstnance ČSÚ a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky. Ve všech fázích zpracování je zajištěna anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna.

Smyslem tohoto zjišťování je získat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel České republiky. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.