Nový způsob značení komplexního blokového čištění města

Chomutov, 24. března — Řidiči v našem městě byli dosud na plánované komplexní čištění komunikací upozorňováni klasickou zákazovou značkou (zákaz stání s vyznačením dne a data). Od letošního roku budou Technické služby města Chomutova místo konkrétních ulic označovat celé zóny. Nebude tedy označena každá komunikace zvlášť, ale několik silnic bude vždy sdruženo pod jednu zónu, která bude mít označený začátek a konec zónovou značkou.

„Nový způsob značení bude pro obyvatele přehlednější, bude označený začátek a konec zóny, která se bude čistit, a v celém tomto úseku bude tedy v dané době zakázáno parkování,“ uvedl ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek. Komplexní blokové čištění na území města Chomutova bude probíhat ve dvou etapách, a to v období od 26. března do 27. června a od 1. srpna do 31. října. Označení zón ponese nejen datum plánovaného čištění, ale i jeho trvání. „Tam, kde nebude možné  označit určitou zónu, ponecháme stávající značení jednotlivých ulic,“ doplnil mistr svozu odpadů Jaroslav Dolník.

Blokové čištění zajišťuje zhruba dvanáct pracovníků, těm v práci pomáhají dva silniční a dva chodníkové samosběry, dva kropicí vozy, náklaďáky pro odvoz odpadů a odtahový vůz v případě, když úklidu brání zaparkovaná auta. V zónách, kde bude probíhat čištění, umístí technické služby i velkoobjemový kontejner. Harmonogram čištění i rozmístění kontejnerů pro rok 2019 naleznete na webu tsmch.cz.


Denisa Špeilová, tisková mluvčí statutárního města Chomutova, d.speilova@chomutov-mesto.cz, 474 637 413 / 702 232 051