Více než 4 tuny odpadu nasbírali Chomutované v rámci akce Ukliďme Česko

Chomutov, 26. dubna — Město Chomutov se již tradičně připojilo k celorepublikové akci Ukliďme Česko. Ve spolupráci s Technickými službami vytvořilo tři oficiální trasy, kde byly dobrovolníkům k dispozici pytle, rukavice a bodce. “První dvě trasy vedly po okolí Zooparku a třetí potom v okolí Městského parku. V těch-to místech jsme nasbírali 1 250 kilogramů odpadků,” prozradil primátor města Chomutova Marek Hrabáč.

Uklízelo se ale i na dalších místech a nejen pod záštitou města. Například v Bezručově údolí, kde se jako každý rok postarali během celého týdne o pořádek místní skauti, činil posbíraný odpad téměř jeden a půl tuny. V okolí Otvického rybníku uklízeli vězni ze Všehrd, kteří nasbírali 150 kg odpadků a 350 kg odpadu nasbírali občané města v ulici Beethovenova směrem k psímu útulku.

 

Dle odhadů se akce v sobotu 6. dubna zúčastnilo asi 200 občanů města a celkem byly nasbírány více než 4 tuny odpadu. Na příští ročník akce Ukliďme Česko připravuje město Chomutov nové trasy a několik doprovodných aktivit, které by měly akci mezi občany ještě více zpopularizovat.


Denisa Špeilová, tisková mluvčí statutárního města Chomutova, d.speilova@chomutov-mesto.cz, 474 637 413 / 702 232 051