UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O KOMPOSTÉRY

Magistrát města Chomutova vyzývá všechny žadatele o kompostéry, kteří byli v loňském roce zaevidování v řádném termínu, aby se dostavili k podepsání smlouvy na Odbor životního prostředí (Husovo náměstí 104, Chomutov) v následujících termínech, a to vždy mezi 9. a 17. hodinou.

  • 17.06.2019

  • 18.06.2019

  • 20.06.2019

  • 24.06.2019

  • 25.06.2019

  • 26.06.2019

Uzavření smlouvy je nezbytné pro následné předání kompostéru.

O způsobu, místě, termínu vydání a následném používání kompostéru budou žadatelé informování ihned po podpisu smlouvy.


Tímto krokem chce město podpořit nejvhodnější způsob využití bioodpadu, který se spotřebuje v místě, kde vznikl a zároveň nebude docházet k zatěžování ovzduší jeho převážením.  

Město ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Chomutovsko pořídilo kompostéry v rámci Operačního programu Životního prostředí za finanční podpory Státního fondu životního prostředí.