Rada města odsouhlasila snížení daně z nemovitosti, definitivně ale rozhodnou zastupitelé příští týden

Chomutov, 11. června 2019 – Při posledním zasedání Rady statutárního města Chomutova bylo jednohlasně odsouhlaseno snížení daně z nemovitých věcí, celou věc ale ještě musí projednat zastupitelstvo města, které se ke svému dalšímu zasedání sejde v pondělí 17. června. “Úprava daně spočívá ve snížení základního koeficientu u staveb sloužících k bydlení z hodnoty 4,5 na hodnotu 3,5,” upozornil náměstek primátora Milan Märc a dodal, že velikostní, tedy základní, koeficient ve výši 3,5 je zákonnou hodnotou pro statutární města.

Město je oprávněno tento koeficient snížit až o 3 kategorie, ale také o 1 kategorii zvýšit. K tomu došlo v roce 2000, kdy byl nařízením Rady města základní koeficient zvýšen na hodnotu 4,5. „Nejvyšší koeficient má město již 19 let a nikdy jej v mezidobí neměnilo. My se však už delší dobu snažíme o snížení daně z nemovitosti, protože nám připadá naprosto nesmyslná. Vlastně tím trestáme lidi za to, že si z vlastních, již zdaněných, peněz koupí byt, z čehož ještě odvedou daň z nabytí nemovitosti. Chceme lidem vyjít vstříc a ne je trestat,“ připomněl Märc.

Momentálně vlastník bytové jednotky 3+1 o rozloze 76 m2 zaplatí každý rok daň z nemovitých věcí přibližně 1.660 Kč. „Po snížení základního koeficientu na zákonnou hodnotu, by měl majitel průměrně velkého bytu 3+1 ušetřit 22 %, tedy necelou čtvrtinu, a zaplatit tak něco málo přes 1.200 Kč. Chceme tím podpořit lidi, aby si koupili vlastní nemovitost a případně usnadnit rozhodování mladým lidem, zda se do Chomutova vrátit, nebo ne,“ dodal Milan Märc.

„Úprava daně z nemovitých věcí spočívá pouze ve snížení základního koeficientu, podnikatelský a místní koeficient zůstává stejný. Výpadek v příjmech z této daně je plně kompenzován dlouhodobě vyšším výnosem z daně z přidané hodnoty, jenž je pro obce sdílenou daní,“ doplnil ekonom města Chomutova Jan Mareš.


Denisa Špeilová, tisková mluvčí statutárního města Chomutova, d.speilova@chomutov-mesto.cz, 474 637 413 / 702 232 051