Tisková zpráva: Zasedal Krizový štáb města Chomutov.

Dnes opět zasedal Krizový štáb města Chomutov, aby koordinoval informace a případné kroky spojené s epidemiologickou krizí v našem městě a blízkém okolí. Jednání se účastnili zástupci vedení města i magistrátu a příslušní úředníci krizového řízení, zástupci Krajské hygienické stanice, Nemocnice Chomutov, Policie České republiky, Městské policie Chomutov a Hasičského záchranného sboru. Jako hosté pak vedoucí Odboru školství, zástupkyně Mateřské školy Chomutov a vedoucí Odboru vnějších vztahů.

V okrese Chomutov je za posledních 24 hodin celkem 145 nově pozitivně testovaných pacientů, což je nejvyšší denní nárůst v celém Ústeckém kraji. V chomutovské nemocnici je aktuálně hospitalizováno 97 pacientů, dalších 10 na jednotce intenzivní péče. Momentálně je místní nemocnice druhou nejvytíženější nemocnicí v kraji. Pro boj s Covid-19 nákazou byla vyčleněna už čtyři oddělení. V chomutovské nemocnici dochází k reorganizací zdravotní péče a jednotlivých výkonů, přesto zůstává veškerá akutní péče zachována v plném rozsahu.

Krizový štáb doporučil, aby se v celém ORP Chomutov nepořádaly žádné akce typu Farmářských trhů, Bleších trhů apod. Krizový štáb dále doporučil, aby obyvatelé respektovali vládní nařízení o maximálním počtu 6 osob ve veřejném prostoru při slavnostních akcích v souvislosti se státním svátkem 28. října. „Město Chomutov nebude pořádat hromadný ceremoniál k oslavě Dne vzniku samostatného československého státu. Představitelé města položí kytice a věnce v Parku T. G. Masaryka samostatně,“ řekl primátor statutárního města Chomutova JUDr. Marek Hrabáč a dodal, že veřejnost tak může učinit za dodržení nařízených epidemiologických opatření. Krizový štáb doporučil, aby bylo přesunuto plánované jednání Zastupitelstva města Chomutov z 10. listopadu na 24. listopad.

Zejména jménem zdravotníků a lékařů chomutovské nemocnice vás naléhavě žádám o maximální možné dodržování epidemiologických opatření, která jsou aktuálně stanovena vládou,“ připojil na závěr prosbu MUDr. Michal Zeman, který v Krizovém štábu zastupuje chomutovskou nemocnici.