Tisková zpráva: Speciální základní školy se zavírají.

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 2. listopadu 2020, budou uzavřeny speciální školy zřízené dle § 16, školského zákona Základní škola speciální Chomutov, Palachova 4881 a Základní škola Chomutov, 17. listopadu 4728.

„Pro mateřské školy se stávající režim nemění, a to včetně škol a tříd podle § 16 odst. 9 školského zákona, které také zůstávají v provozu.“ ujistil náměstek primátora pro školství Milan Märc. Prodlužuje se zákaz přítomnosti žáků ve třídách až do 20. listopadu 2020. Zákaz platí pro první i druhý stupeň základních škol, přípravné třídy základních škol, pro střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy, dále také pro umělecké základní školy a jazykové školy, pro střediska volného času a školní družiny. Zakazuje se škola v přírodě a stále platí zákaz zpěvu. Usnesení vlády má stanovenu platnost do konce stavu nouze tedy do 20. listopadu 2020. Dle sdělení MŠMT uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.