Bc. Andrea Zíchová, DiS.

terénní sociální pracovník, veřejný opatrovník pro osoby omezené ve svéprávnosti, kancelář č. 205

E-mail: a.zichova@chomutov-mesto.cz
Telefon: 474 637 234
Mobil: 724 011 988

Kontakty