Bc. Kateřina Říhová

terénní sociální pracovník, náhradní rodinná péče - dohody o výkonu pěstounské péče, kancelář č. 119

E-mail: k.rihova@chomutov.cz
Telefon: 474 637 191
Mobil: 606 915 178

Kontakty