Oddělení rozpočtu, finanční strategie a grantové politiky

Zajišťuje zejména následující činnosti:

  • sestavuje návrh rozpočtu, kontroluje a vyhodnocuje čerpání rozpočtu          
  • sestavuje návrh závěrečného účtu        
  • navrhuje rozpočtová opatření a po schválení v ZM, případně RM, zajišťuje jejich realizaci a evidenci        
  • zpracovává návrh na finanční vypořádání se státním rozpočtem, sleduje nakládání s finančními prostředky peněžních fondů        
  • zpracovává finanční analýzy        
  • předkládá návrh na přezkum hospodaření města auditorem             
  • zajišťuje finanční hospodaření příspěvkových organizací       
  • v součinnosti s odvětvovými odbory a řediteli příspěvkových organizací města zabezpečuje rozborovou činnost finančního hospodaření
  • předkládá krajskému úřadu údaje potřebné pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu, pro průběžné hodnocení státního rozpočtu a pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu
  • administruje dotační a grantovou politiku města

Kontakty

Ing. Romana Matějková zástupce vedoucího odboru, rozpočtář, tajemnice Finančního výboru 474 637 256 r.matejkova@chomutov.cz
Šárka Švehlová dotace a granty 474 637 150 s.svehlova@chomutov.cz